.
.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW

Thứ Bảy, 12/06/2021, 10:17 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 12-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

 

Quang cảnh hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị sơ kết Chỉ thị số 05-CT/TW tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh

 

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng-Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng-Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị tỉnh. Hội nghị được trực tuyến đến 19 điểm cầu trong tỉnh với hơn 1.500 cán bộ, đảng viên tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay: Hội nghị sẽ tập trung đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, phương hướng cho những năm tiếp theo. Đây cũng là dịp để tôn vinh những điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua.

Theo đó, 5 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết 04 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận.

Trong đó, nổi bật là việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo Bác được các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.

 

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.  Ảnh: Phương Linh
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Linh


Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ta tiếp tục đặt ra phương hướng: thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ quá trình từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Trên tinh thần đó Đảng xác định cần phải quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: “Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

Để làm được điều đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức Đảng; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Gắn việc làm theo Bác, trách nhiệm nêu gương với các phong trào thi đua, cuộc vận động của các cấp, các ngành nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy phong trào cách mạng, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong toàn Đảng, toàn xã hội. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các tập thể, cá nhân cũng báo cáo tham luận chia sẻ những kết quả, cách làm hay, kinh nghiệm trong việc triển khai, cụ thể hóa Chỉ thị số 05-CT/TW trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Tại hội nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.
 

PHƯƠNG LINH
 

.