.
.

Hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo Bác

Thứ Bảy, 12/06/2021, 18:31 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 12-6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa năm 2021-nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến khoảng 6.000 điểm cầu các cấp trong cả nước.

 

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

 

 Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề toàn khóa năm 2021 về học tập và làm theo Bác do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức. Ảnh: Phương Linh


Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phùng Hữu Phú-Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề toàn khóa năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Chuyên đề cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo, nhằm phát huy ý chí tự lực, tực cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Chuyên đề gồm 2 phần: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị: Lãnh đạo các cấp tiếp tục quán triệt tinh thần Hội nghị, nhất là bài phát biểu sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Ban Tuyên giáo các cấp cần tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo, tổ chức học tập đến tất cả cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hàng năm có tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện từ cơ sở gắn với tình hình thực hiện thực tiễn của từng ngành, địa phương, đơn vị. Trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đề nghị cấp ủy các cấp chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức học tập, tuyên truyền, cụ thể hóa các nội dung trong chuyên đề một cách thiết thực, hiệu quả, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin cho Nhân dân đối với Đảng, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

 

PHƯƠNG LINH
 

.
  • Hiện thực hóa giấc mơ du học Mỹ của sinh viên Việt Nam