.
.
(GLO)- Cách đây 73 năm, ngày 2-9-1945, trước một triệu đồng bào dự mít tinh tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.
 
 

 

Quảng trường Ba Đình Hà Nội
Quảng trường Ba Đình Hà Nội (ảnh nguồn internet)
 
Dưới ánh sáng soi đường của “áng văn lập quốc”, Đảng và Bác Hồ đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết một lòng, tiến hành thắng lợi 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ nền độc lập, thống nhất giang sơn, xây nền dân chủ và mang lại hạnh phúc cho nhân dân.
 
Nhìn lại 73 năm kể từ ngày lập quốc, chúng ta vô cùng tự hào về những thành tựu mà toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã liên tục phấn đấu, thậm chí hy sinh cả máu xương để có được. Từ một đất nước không có tên trên bản đồ thế giới, Việt Nam không chỉ giành lại nền độc lập từ tay những tên thực dân, đế quốc sừng sỏ mà còn vươn lên trở thành hình mẫu của sự phát triển trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, ngoại giao...
 
Cùng với cả nước, sau ngày quê hương được giải phóng (1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã kiên định mục tiêu, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực lao động sản xuất để xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh. Từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu, đến nay, Gia Lai trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước. Theo đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Gia Lai xếp thứ 2 khu vực Tây Nguyên, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7,39% (cao hơn cả nước), toàn tỉnh có 51 xã đạt chuẩn nông thôn mới... Đời sống người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số liên tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, an sinh xã hội được chú trọng. Sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa-thể thao... được quan tâm đầu tư đúng mức. Quốc phòng-an ninh được đảm bảo và giữ vững. Đặc biệt, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng được củng cố.
 
Những thành tựu mà cả nước nói chung, Gia Lai nói riêng đạt được trong 73 năm qua là vĩ đại. Không một thế lực phản động nào có thể phủ nhận.
 
Chúng ta hân hoan chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 trong không khí cả nước, cả tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2018. Đó là tiền đề quan trọng để hoàn thành những mục tiêu đã đề ra trong năm, của cả nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo. Vì vậy, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cần đoàn kết, kiên định mục tiêu mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, thi đua sáng tạo để đạt thành tích cao nhất. Cùng với đó, chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
 
GIA LAI
.