.
.

Kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Sở TT và TT

Thứ Sáu, 21/09/2018, 09:14 [GMT+7]
.

(GLO)- Chiều 20-9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Huỳnh Văn Tâm-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn có buổi làm việc tại Sở thông tin và Truyền thông, cùng đi có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh.

Ảnh: Rmah H’Nin
Ảnh: Rmah H’Nin

 

Theo báo cáo, trong những năm qua, cấp ủy, chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn quan tâm củng cố, kiện toàn BCĐ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BCĐ. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quy chế dân chủ.

Hàng năm, lãnh đạo Sở phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức để CBCC được tham gia ý kiến sửa đổi bổ sung Quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan… công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, điều động, bổ nhiệm, nâng lương… một cách công khai. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo triển khai thực hiện nghiêm túc. Tăng cường, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tổ chức rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà không phù hợp, đã áp dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 trong hoạt động, điều hành; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” liên thông, niêm yết công khai nội quy, thời gian làm việc...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Văn Tâm đã thẳng thắn đánh giá những mặt được và chưa được trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh, muốn phát huy dân chủ thật tốt thì tổ chức phải thật sự gắn kết; tăng cường đối thoại để cùng nhau bàn bạc giải quyết những vấn đề chung; thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến từng cán bộ nhân viên về việc thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị. Kết luận buổi làm việc, Đồng chí Huỳnh Văn Tâm ghi nhận sự chuẩn bị và thực hiện quy chế dân chủ nghiêm túc của Sở trong thời gian qua; Ban chỉ đạo Sở đã chuẩn bị chu đáo báo cáo, hồ sơ, sổ sách lưu trữ để phục vụ cho buổi làm việc của đoàn kiểm tra. Đồng chí đề nghị BCĐ thực hiện QCDC của Sở tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính trực tiếp liên quan đến người dân; tiếp tục đổi mới phong cách làm việc, lắng nghe các ý kiến đóng góp của người dân, phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc thực hiện QCDC.

Rmah H’Nin
 

.