.
(GLO)- Sự kiện được quan tâm ngay từ đầu tuần là Hội nghị toàn quốc đánh giá 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với sự tham gia chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị đã cho thấy, phát huy quyền làm chủ ở cơ sở không chỉ là cách huy động trí tuệ, sức mạnh tập thể, thực hiện thắng lợi mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn ngăn chặn tình trạng độc đoán, chuyên quyền, gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ.
 

 

Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (nguồn: VOV)
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”. So với cách nói của người xưa, dẫu diễn đạt có khác nhau thì câu nói ấy mang ý nghĩa sâu xa và trên hết vẫn là thái độ trọng dân.
 
Lịch sử đã chứng minh, thành công ở mọi thời đại đều là kết quả của ý chí nhân dân. Đó là lý do vì sao từ xưa đến nay, những đấng minh quân, những nhà lãnh đạo tài đức đều đề cao vai trò của người dân; là lý do để chúng ta kiên trì mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân theo tư tưởng về xây dựng nhà nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
 
Thực tiễn hơn 70 năm xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn chú trọng nhiệm vụ trọng tâm này, đồng thời phát triển tư tưởng ấy lên tầm cao mới. Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) và Kết luận 120 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” là sự thể hiện sinh động việc lãnh đạo của Đảng đối với một cơ chế được cho là bảo đảm để quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện tốt nhất.
 
Qua 3 năm thực hiện Kết luận này, điều dễ thấy là phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” từng bước được thể chế hóa và đi vào cuộc sống. Không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn, vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân được phát huy; người dân góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí… Chế độ dân chủ đại diện được phát huy; dân chủ trực tiếp ở cơ sở được mở rộng, người dân được bàn bạc và quyết định nhiều công việc quan trọng, thiết thực, gắn liền với cuộc sống của mình.
 
Tuy nhiên, điều dư luận băn khoăn là vì sao, một nguyên tắc xuyên suốt, một cơ chế tiến bộ về dân chủ ở cơ sở như vậy lại chưa được triển khai đến nơi đến chốn ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị? Vì sao vẫn còn tình trạng: “nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình…có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng… còn tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp, nhưng giải quyết chưa triệt để, nhất là trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói tại hội nghị.
 
Vì sao gần đây lại có nhiều cán bộ bị kỷ luật Đảng, phải mất chức vì “thiếu dân chủ”?
 
Thật khó để tin rằng họ vi phạm vì thiếu hiểu biết, nhận thức chưa đúng mức về quy chế dân chủ ở cơ sở. Bởi đây đều là lãnh đạo cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ ngành. Chỉ có thể lý giải rằng: Mất dân chủ ở cơ sở là biểu hiện khác của tình trạng lạm dụng quyền lực. Vì lợi ích cá nhân, phe nhóm mà cán bộ lãnh đạo thiếu minh bạch, dân chủ giả vờ, không tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.
 
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là “Phải biết dựa vào dân, lắng nghe dân, cái gì mà dân hoan nghênh, ủng hộ thì chúng ta phải kiên quyết làm và làm cho bằng được; ngược lại, cái gì nhân dân không đồng tình, thậm chí căm ghét, phản đối thì phải cương quyết ngăn ngừa, uốn nắn và xử lý nghiêm các sai phạm”. Đó không chỉ là cách để phòng-chống tham nhũng hiệu quả như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây, mà còn đúng trên nhiều lĩnh vực hoạt động của cả hệ thống chính trị.
 
Dân mong cán bộ liêm chính và tinh thông nghiệp vụ; dân không đồng tình với bộ máy cồng kềnh, tốn ngân sách và nặng nề thủ tục; dân cũng không đồng tình với nạn quan liêu cùng những chính sách thiếu thực tế, cản trở sự phát triển của đất nước; dân căm ghét những quan chức tham nhũng, ăn trên ngồi trốc, xa hoa, cậy chức cậy quyền, tài hèn đức mọn nhưng giỏi vơ vét. Dân ủng hộ một bộ máy hành chính lành mạnh và hiện đại, ủng hộ cuộc chiến chống tham nhũng.
 
Vì vậy, lãnh đạo các địa phương, đơn vị cần lắng nghe dân để quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy, để loại bỏ việc dân không đồng tình, dân căm ghét và thực hiện những việc dân mong muốn, dân ủng hộ. Đó là cách tốt nhất tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước.
 
Nguyễn Vân
.