.
.

Ayun Pa: Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng

Thứ Sáu, 01/02/2019, 06:26 [GMT+7]
.
(GLO)- Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020), Ayun Pa đã đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thành công đó trước hết là nhờ công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Đảng.
 
 
Để không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa luôn chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, gắn với việc nâng cao tỷ lệ chi bộ có chi ủy. Trong đó, ưu tiên tạo nguồn kết nạp đảng viên mới trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên, người theo tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó, 3 năm qua, Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 195 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104,8% so với Nghị quyết, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 1.850 đồng chí, sinh hoạt ở 44 tổ chức cơ sở Đảng; hoàn thành xóa thôn làng chưa có đảng viên và tổ chức Đảng. Đến nay, có 52/55 chi bộ thôn, tổ dân phố thành lập được chi ủy, tăng 9 chi bộ có cấp ủy so với đầu nhiệm kỳ. 
 
 
 Một góc thị xã Ayun Pa hôm nay. Ảnh: Đ.P
Một góc thị xã Ayun Pa hôm nay. Ảnh: Đ.P
 
Ông Mai Thế Phụng-Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa-cho biết: Để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở, Ban Thường vụ Thị ủy đã phân công các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã phụ trách cơ sở và địa bàn về sinh hoạt tại chi bộ nhằm nắm bắt tình hình và chỉ đạo được kịp thời, sát sao. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt Đảng duy trì trên 92%. 
 
Bên cạnh đó, công tác tổ chức cán bộ những năm qua cũng có nhiều chuyển biến tích cực, thực hiện đúng quy trình, quy định và đảm bảo quy hoạch đã được Tỉnh ủy phê duyệt. Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa đã có bước đột phá trong luân chuyển cán bộ từ xã về các phường, từ khối Đảng sang khối chính quyền, đoàn thể và ngược lại để bồi dưỡng, đào tạo lớp cán bộ trẻ kế cận, tạo nguồn cho các nhiệm kỳ tới; đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực được rèn luyện, thử thách qua thực tiễn. Thị xã cũng đã tạo điều kiện cho hàng trăm cán bộ, đảng viên đi học các lớp đại học, cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ... Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch 32 đồng chí; điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 80 đồng chí.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ thị xã đã phát huy trí tuệ tập thể thảo luận xây dựng những nội dung trọng tâm, xác định những khâu đột phá để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ. Thực hiện nhất quán phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, cấp ủy viên nêu gương cho đảng viên, đảng viên nêu gương cho quần chúng, cán bộ cấp trên nêu gương cho cán bộ cấp dưới, thủ trưởng cơ quan, đơn vị nêu gương cho công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ thị xã đã gắn việc học tập và làm theo gương Bác với các phong trào thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển của từng địa phương, đơn vị qua từng năm, tạo nên những chuyển biến sâu sắc trong đời sống, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
Đáng chú ý, từ đầu năm 2017, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa có sáng kiến triển khai “Sổ quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và “Sổ kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” dùng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý. Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy cho hay, ngay từ lễ chào cờ đầu năm, Thường trực Thị ủy đã tổ chức cho 44 đồng chí Bí thư tổ chức cơ sở Đảng ký vào sổ, có kèm kế hoạch hành động của đơn vị gắn với chủ đề cuộc vận động của năm. Đến cuối năm, căn cứ trên kết quả đạt được của đơn vị, đối chiếu với kế hoạch hành động,  Ban Thường vụ Thị ủy họp bình xét thi đua, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. 
 
Ông Mai Thế Phụng cũng cho hay, Thị ủy đã in và cấp phát “Sổ kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2021” cho hơn 400 đảng viên là người đứng đầu Đảng bộ, chi bộ cơ sở và người trong quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Thị ủy quản lý (chiếm hơn 1/4 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ). Trong đó, từng đảng viên được phát sổ sẽ ghi kế hoạch hành động của bản thân gắn với chủ đề cuộc vận động theo từng năm. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, đảng viên sẽ tự nhận xét, đánh giá vào sổ xem những kết quả làm được, những mặt tồn tại và biện pháp phấn đấu, khắc phục trong thời gian đến. Đại diện chi bộ, Đảng bộ cơ sở cũng sẽ đánh giá, nhận xét vào sổ đó theo định kỳ 6 tháng và 1 năm. 
 
Với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Ayun Pa đã gặt hái nhiều thành quả quan trọng. Ông Ksor Vinh-Phó Bí thư Thị ủy Ayun Pa-cho rằng, điều cốt yếu trong thành công của Đảng bộ là phát huy được vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy Đảng. Những kết quả đạt được trong 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) là hết sức quan trọng, tạo cơ sở, niềm tin vững chắc để Đảng bộ thị xã phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ.
 
Đức Phương
 
.