.
.

Pleiku: Công tác Mặt trận ở cơ sở được tăng cường

Thứ Năm, 10/01/2019, 05:58 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 9-1, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku đã tiến hành hội nghị lần thứ 13 (khóa X) đánh giá công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
 
 

 

 Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
 
Trong năm 2018, MTTQ TP. Pleiku và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương và nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao tinh thần cảnh giác với âm mưu của các thế lực thù địch, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Phối hợp với các xã, phường hỗ trợ xây 9 nhà đại đoàn kết, phối hợp vận động tặng 4.636 suất quà Tết cho hộ nghèo cùng nhiều chương trình hỗ trợ khác. Đồng thời, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì giám sát và kiến nghị với chính quyền, các ngành chức năng của thành phố một số vấn đề về công tác chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, công tác quy hoạch, mức hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn, việc thành lập và vận hành mô hình hợp tác xã, tiếp tục giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
 
 Đối với nhiệm vụ năm 2019, MTTQ các cấp xác định tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở và địa bàn khu dân cư. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động hòa giải ở cơ sở, gắn với thực hiện các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác xây dựng Đảng và chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019 của thành phố... Đặc biệt, hoàn thành đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2019-2024 và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019-2024).
 
Thanh Nhật
.