• Bộ Giao thông Vận tải nghiêm cấm gian lận đấu thầu, kiểm soát chất lượng công trình
  • Quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần đường Hồ Chí Minh
  • Sổ hồng chung cư cấp 50-70 năm: Hết hạn, người dân có mất nhà?

Bộ Giao thông Vận tải nghiêm cấm gian lận đấu thầu, kiểm soát chất lượng công trình

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý.

Quyết tâm hoàn thành các dự án thành phần đường Hồ Chí Minh

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết trong 5 năm (2017-2021), việc triển khai dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 8% tổng khối lượng.

Sổ hồng chung cư cấp 50-70 năm: Hết hạn, người dân có mất nhà?

Bộ Xây dựng khẳng định việc cấp sổ hồng có thời hạn cho các chung cư chỉ áp dụng từ khi Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực, sẽ không hồi tố đối với những chung cư đã thực hiện theo quy định trước đó.

.
.