(GLO)- Cuối tháng 6-2021, chúng tôi về Kon Lốc 2 (xã Đak Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đúng dịp làng vừa được UBND huyện Kbang công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo Kon Lốc 2 đổi thay rõ nét, những con đường bê tông trải dài, những vườn cà phê, mắc ca, đồng lúa vàng đang kỳ thu hoạch, cho thấy đời sống người dân đang từng ngày phát triển.

 

.
.