.

Công ty cổ phần Điện Gia Lai thông báo

Tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần Điện Gia Lai có nhu cầu tuyển các vị trí sau:

kỹ sư thủy lợi: 4 người; Kỹ sư cơ khí: 3 người; Kỹ sư tự động hóa: 3 người
.

Thông tin chi tiết liên quan đến yêu cầu công việc, kiến thức chuyên ngành của nhân sự cần tuyển dụng… vui lòng truy cập mục tuyển dụng trên website:http://www.geccom.vn hoặc Phòng Hành chính-Nhân sự-Công ty cổ phần Điện Gia Lai-114 Trường Chinh-TP. Pleiku-Gia Lai.

Điện thoại: (059) 3823604 (nhánh 101, 122).