.

Công ty Điện lực Gia Lai thông báo tuyển dụng

I-Đối tượng và tiêu chuẩn:

1. Kỹ sư điện:

Tiêu chuẩn tuyển dụng:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp kỹ sư điện hệ chính quy tập trung.
Các chuyên ngành:
+ Kỹ thuật điện.
+ Hệ thống điện.
+ Điện năng (chuyên ngành Kỹ thuật điện, Phát dẫn điện).
- Kết quả học tập: Trung bình khá trở lên.
- Ngoại ngữ: Trình độ B (Anh ngữ) trở lên hoặc tương đương.
- Tin học: Trình độ B trở lên hoặc tương đương.
- Tuổi đời: Từ 20 đến 35.
- Giới tính: Nam.
- Nơi làm việc: Tại các huyện thuộc tỉnh Gia Lai.

2. Cử nhân Kinh tế:

Tiêu chuẩn tuyển dụng:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung.
- Kết quả học tập: Trung bình khá trở lên.
- Ngoại ngữ: Trình độ B (Anh ngữ) trở lên hoặc tương đương.
- Tin học: Trình độ B trở lên hoặc tương đương.
- Tuổi đời: Từ 20 đến 35.
- Nơi làm việc: Tại các huyện thuộc tỉnh Gia Lai.

3. Cử nhân luật chuyên ngành luật kinh tế:

Tiêu chuẩn tuyển dụng:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung.
- Kết quả học tập: Trung bình khá trở lên.
- Ngoại ngữ: Trình độ B (Anh ngữ) trở lên hoặc tương đương.
- Tin học: Trình độ B trở lên hoặc tương đương.
- Tuổi đời: Từ 20 đến 35.

4. Lưu trữ:

Tiêu chuẩn tuyển dụng:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Kết quả học tập: Trung bình khá trở lên.
- Ngoại ngữ: Trình độ A (Anh ngữ) trở lên hoặc tương đương.
- Tin học: Trình độ A trở lên hoặc tương đương.
- Tuổi đời: Từ 20 đến 35.
- Giới tính: Nữ cao 1,55 mét trở lên.

5. Công nhân điện làm hợp đồng thời vụ hưởng lương khoán:

Tiêu chuẩn tuyển dụng:
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng, Trung cấp, Công nhân điện.    
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp 12/12.
- Tin học: Chứng chỉ A hoặc tương đương.
- Tuổi đời: Từ 18 đến 35.
- Nơi làm việc: Tại các huyện thuộc tỉnh Gia Lai.

II-Ưu tiên: Xem xét lao động dự tuyển có năng khiếu về văn nghệ và thể thao.

III-Hồ sơ nộp cho tất cả các đối tượng tuyển dụng trên gồm các giấy tờ sau:

-  Đơn xin việc.
-  Sơ yếu lý lịch tự thuật (thời điểm xác nhận hồ sơ trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2012).
-  Giấy khám sức khỏe (trong thời gian 3 tháng).
-  4 ảnh 4 x 6.
-  Bản sao công chứng các giấy tờ sau: Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân; bằng tốt nghiệp phổ thông trung học; bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo; bảng điểm học tập hoặc sổ học tập; chứng chỉ Tin học; chứng chỉ Ngoại ngữ.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức và Nhân sự-Công ty Điện lực Gia Lai. Địa chỉ: 01 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, Gia Lai.

 

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20-9-2012 đến hết ngày 10-10-2012.