.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV thành công tốt đẹp

Thứ Tư, 06/10/2010, 15:03 [GMT+7]
.
Sau 3 ngày (từ ngày 4 đến 6-10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao và trí tuệ, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2010-2015) đã thành công tốt đẹp.
 
Tiếp sau phần ra mắt nhận nhiệm vụ của BCH khóa mới, Đại hội đã nghe 5 tham luận của Sở NN-PTNT, Đoàn đại biểu Quốc hội, huyện Chư Prông, sở LĐ-TBXH, sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ thêm nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát triển KT-XH gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh vùng biên giới; xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm gắn với đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề ở khu vực nông thôn; công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú trọng giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; sớm đưa Gia Lai thoát khỏi tỉnh nghèo...
Ảnh: Nguyễn Dung
Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dung
Với sự thống nhất cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, trong đó những chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu giai đoạn 2010-2015 như: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 12,8%; GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 34,2 triệu đồng/người/năm (tương đương với 1.622 USD); tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 33%, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 36,7%, dịch vụ chiếm 30,3%; tốc độ tăng thu ngân sách trên địa bàn bình quân 18,2%/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống 2%/năm; sớm đưa Gia Lai thoát khỏi tỉnh nghèo và thu hẹp khoảng cách GDP bình quân đầu người so với mức trung bình của cả nước; 100% làng có đảng viên, 90% thôn, làng, tổ dân phố có tổ chức đảng; hàng năm số TCCS đảng TSVM đạt trên 70%, số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, kết nạp đảng viên mới đạt 7% trở lên trên tổng số đảng viên.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Hà Sơn Nhin- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với tinh thần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu-khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Từ kết quả đạt được và dự báo tình hình những năm sắp tới, Đại hội đã nhất trí phương hướng tổng quát của nhiệm kỳ tới là: “Tiếp tục huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư với các địa phương trong nước và nước ngoài để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Xây dựng tỉnh Gia Lai thành một tỉnh phát triển mạnh về kinh tế-xã hội, ổn định quốc phòng-an ninh, tiến tới trở thành vùng phát triển năng động trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào- Campuchia...".
 
Thay mặt Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, vượt qua khó khăn thách thức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.
 
Nguyễn Dung