.

(GLO)- Nhằm đảm bảo tính khả thi quy định về thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch, thời gian qua, đoàn kiểm tra của Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát TTHC tại huyện Chư Pah, Chư Sê, Chư Prông và TP. Pleiku. Kết quả kiểm tra cho thấy, công tác kiểm soát TTHC tại các đơn vị đã có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, tình trạng sai sót, thiếu khoa học và chưa đúng quy định trong công tác rà soát, tuân thủ việc giải quyết TTHC vẫn còn phổ biến tại nhiều đơn vị.

Những mặt đạt được

Kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên nhằm phát hiện và giải quyết kịp thời những bất cập trong thực thi các quy định về TTHC. Thời gian qua, công tác kiểm soát TTHC và cải cách TTHC đã được lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện. Theo đó, đội ngũ cán bộ công chức, phương tiện làm việc, trang- thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác kiểm soát TTHC được UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, bố trí phù hợp để phục vụ công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết.

 

Bộ phận “một cửa điện tử” ở huyện Chư Sê. Ảnh: H.T
Bộ phận “một cửa điện tử” ở huyện Chư Sê. Ảnh: H.T

Bước đầu đã làm thay đổi nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC trong cán bộ công chức các phòng, ban chuyên môn. Từ đó, nhiều hồ sơ được giải quyết đúng thủ tục và thời hạn quy định. Các TTHC đều được công khai niêm yết trên bảng thông tin tại phòng chờ của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” hoặc đăng tải trên cổng thông tin điện tử của đơn vị để các tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận, tra cứu thông tin và áp dụng thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận, giải quyết và trả hồ sơ TTHC đã được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương lập sổ theo dõi, ghi chép, viết giấy biên nhận và hẹn thời gian trả hồ sơ cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Một số đơn vị phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện mô hình văn phòng điện tử để tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc huyện như thị trấn, xã, phường... góp phần đưa công tác kiểm soát TTHC đi vào nền nếp và có hiệu quả.

Và bất cập

Mặc dù, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh thực hiện, song công tác kiểm soát TTHC tại các địa phương vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Biểu hiện như: nội dung niêm yết chưa đầy đủ các thông tin về tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư tiếp nhận phản ánh kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh. Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp vẫn chưa thực sự tin tưởng vào việc xử lý TTHC của cán bộ chuyên môn.

Đặc biệt, qua kiểm tra một số hồ sơ về thủ tục liên quan đến lĩnh vực tư pháp-hộ tịch, lĩnh vực đất đai, lĩnh vực kinh doanh, quyền sử dụng đất… đoàn đã phát hiện nhiều sai sót như: thủ tục chưa phù hợp, thừa thành phần hồ sơ hoặc chưa đúng quy trình, số lượng và thời hạn giải quyết các hồ sơ. Đơn cử như tại huyện Chư Prông, qua kiểm tra 3 hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất và 5 hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh hộ kinh doanh, đoàn phát hiện đơn vị đã sử dụng một số mẫu đơn không đúng quy định hiện hành và trong thành phần hồ sơ còn có một số loại giấy tờ khác với quy định như: hợp đồng thuê nhà, đất; quyết định giao đất, sơ đồ vị trí giao đất; bản sao sổ hộ khẩu.

Tại huyện Chư Sê, qua kiểm tra 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đoàn đã phát hiện đơn vị không có sổ theo dõi, không lập giấy biên nhận, thành phần hồ sơ khác với quy định 2 loại giấy tờ là bản sao hộ khẩu, bản sao chứng minh nhân dân và có 3 loại giấy tờ khác với quy định về TTHC… Ngoài ra, tình trạng giải quyết hồ sơ chậm trễ vẫn còn phổ biến. Việc ban hành chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hành chính, cải cách TTHC năm 2012 tính đến thời điểm này vẫn chưa được UBND các đơn vị thực hiện.

Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên đối với công tác kiểm soát TTHC, công tác cải cách TTHC tại địa phương theo quy định của UBND tỉnh. Qua đó, tăng cường công tác tự kiểm tra đối với công tác kiểm soát TTHC để phát hiện và sửa chữa những khiếm khuyết, bất cập của hệ thống các quy định về TTHC cũng như giám sát việc thực thi TTHC của các cán bộ, công chức tại địa phương mình.

Hồng Thương
 

.