.

Chuyển biến từ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 25/06/2012, 13:32 [GMT+7]
.

(GLO)- Sau hơn 5 năm triển khai, với những giải pháp cụ thể, thiết thực và hiệu quả, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Uar (huyện Krông Pa) đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

Anh Nay Loan-đảng viên sinh hoạt tại chi bộ buôn Ngol tâm sự: “Trước đây, là đảng viên, cán bộ xã, nhưng tôi chưa thực sự gương mẫu trong công việc. Hàng năm tôi chỉ đạt đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đầu năm 2007, sau khi được tiếp thu các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bản thân tôi đã tự sửa chữa những khuyết điểm và dành nhiều công sức cho công việc. Từ năm 2007 đến nay, tôi được xếp loại đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

Còn anh Nay Jam-chi bộ buôn Choanh thì khẳng định: “Những bài học về tấm gương đạo đức của Bác đã giúp tôi trở thành một người có ích hơn. Trước đây tôi thường uống rượu, công việc gia đình hầu như tôi không để ý tới. Nhưng sau khi học tập đạo đức của Bác, tôi đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức cũng như trong các mặt sinh hoạt, công tác”.

Có thể nói, việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Uar đã tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của hầu hết các cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên đã có ý thức hơn trong việc rèn luyện và tu dưỡng đạo đức lối sống, phong cách, tác phong trong quan hệ với quần chúng, với tập thể và cộng đồng dân cư nơi cư trú. Cô giáo Huỳnh Thị Định-Bí thư chi bộ (Trường Tiểu học xã Uar) cho biết: “Từ khi triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên trong chi bộ đã đoàn kết giúp đỡ nhau trong chuyên môn, thẳng thắn góp ý, phê bình khi có đồng nghiệp có những biểu hiện sai trái. Từ năm 2007 đến nay chi bộ được Đảng bộ xã công nhận trong sạch vững mạnh và 3 năm liền được huyện tặng giấy khen, 100% số đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm tư cách”.

Đảng bộ xã gắn kết việc triển khai thực hiện cuộc vận động với nhiệm vụ xây dựng Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cụ thể, Bí thư đảng bộ, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động xã Uar Ksor Nút cho biết: “Trong quá trình triển khai cuộc vận động, đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đã làm tốt công tác phối hợp, quán triệt nội dung cuộc vận động. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND ban hành đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức” và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Cơ quan văn hóa xã”. Nhờ vậy cơ quan, trụ sở làm việc hoạt động có nền nếp, giáo tiếp văn minh, lịch sự hơn; tinh thần phục vụ nhân dân tích cực, có hiệu quả hơn...”.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” xã Uar đã nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Đó là, cuộc vận động tuy đã được triển khai sâu rộng, toàn diện trong toàn  xã, nhưng vẫn còn một số ít chi bộ thôn, buôn chuyển biến trong nhận thức và hành động còn chậm. Việc tổ chức xây dựng tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị, địa phương triển khai còn chung chung, thiếu cụ thể. Việc thực hiện chế độ báo cáo một số cơ sở chưa đầy đủ, thiếu kịp thời. Việc tham gia quán triệt các chuyên đề, những chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước ở một số chi bộ chưa đầy đủ; tinh thần tự học tập, tự tìm hiểu của một số cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở xã Uar đã và đang đi vào cuộc sống, trở thành một đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng. Đây là kết quả sau hơn 5 năm thực hiện đã tạo tiền đề rất quan trọng, để đẩy mạnh cuộc vận động trong những năm tiếp theo ở xã Uar.

Nguyễn Văn Chi
 

.
Bình luận (0)
.
.